Språkcafé

Kort om Samhället kommer till hösten 2018 att hålla i språkcafé på Garaget varje tisdag och fredag! 

Språkcafét på Garaget är mycket uppskattat och har ca 40 besökare vid varje tillfälle. Det är en plats för integration, där människor från olika kulturer och olika delar av världen möts och samtalar. En plats där vi tränar språket, diskuterar både viktiga och oviktiga ämnen och lär oss om varandra.

Vill du vara volontär? Skicka ett mejl till info@kortomsamhallet.se eller titta in på Volontärbyrån för mer information.