Psykologi är ett botemedel mot rasism

IMG_4732


Psykologisk kunskap kan hjälpa till att förändra oss själva, och därmed att förändra våra samhällsstrukturer. Kunskap om varför rasism och annan diskriminering uppstår, är en viktig del av lösningen och bör därför läras ut i grundskolan, till unga som fortfarande håller på att bygga upp sin verklighetsuppfattning. Skriv under vår namninsamling Inför psykologi i grundskolan här!

Rasism och diskriminering är strukturella samhällsproblem. Om man vill motarbeta rasism måste man undersöka vart problemen och strukturen faktiskt sitter. Mitt personliga svar på detta är att strukturen sitter i befolkningens hjärnor, och överlever på grund av våran kognition och mentala liv. Detta innebär att man måste ta hänsyn till psykologi, sociologi och liknande vetenskaper för att kunna förändra samhällsstrukturen. Man måste lära sig om sina egna samt andras psykologiska funktioner, som exempelvis förklarar varför man skapar sociala grupper och hierarkier, hur man projicerar över dåliga egenskaper och skapar snedvridna uppfattningar om andra grupper som metod för att lyfta den egna gruppen. Om hur fördomar byggs upp och vidmakthålls. Om begrepp som självuppfyllande profetia. Att lära sig om psykologi redan som ung, hade hjälpt många med tidig förståelse av samhället och att få en djupare självinsikt.

Att lära sig om hur något fungerar är grundläggande för att man ska kunna förändra det. Om man går till terapi för att förändra något hos sig själv, exempelvis för att eliminera en fobi eller lära sig att hantera ångest, så är det viktigt att man lär sig att förstå varför och hur problemen uppstår. Detta gäller naturligtvis inte bara inom psykologin, utan exempelvis är det också svårt bygga om en dator eller att omvandla ett matrecept om man inte har den grundläggande kunskapen som krävs.

Ska samhället bekämpa rasism och annan diskriminering måste befolkningen få rätt verktyg för att förstå varför rasism uppkommer och överlever. Samhällsstrukturer och fördomar överförs av vuxna till barn tidigt, så dessa verktyg måste därför även läras ut i yngre åldrar. Detta är en av flera argument till varför föreningen Kort om Samhället har startat namninsamlingen Inför psykologi i grundskolan. Som man hör i namnet på listan, handlar den om att vädja till regeringen att utreda möjligheten för psykologiundervisning i grundskolan. Skolan lär redan ut biologi; om fysiska sjukdomar, hur vår kropp fungerar och vad man ska tänka på för att sköta om den, och det är dags att vi behandlar vårt inre, mentala liv likadant. Vartenda barn och vuxen individ gynnas av kunskap om sig själv och om hur man kan utvecklas. Dessutom är psykologi inte bara nödvändigt, det är också ett väldigt spännande ämne att lära sig mer om.

Skriv under vår namninsamling Inför psykologi i grundskolan här!

– Marielle Sterner
Följ oss på Facebook!

Post Tag With : , , , ,

One Response so far.

  1. […] Läs mer: Psykologi är ett botemedel mot rasism. […]

Kommentera