Samtal om orättvisor

Vad innebär egentligen hemlöshet, och hur kan jag som ung hjälpa till?

Barn är tidigt intresserade av att hjälpa andra människor. Under vårt evenemang ”Samtal om orättvisor” vill vi bjuda in barn och föräldrar från 10 år till att utveckla förståelse för hemlöshet och socioekonomisk utsatthet. Dagen innehåller följande:
– Ett samtal om hemlöshet. Här förklarar vi på barnens nivå vad hemlöshet är för något. Detta anser vi är viktigt att ta upp i tidigt ålder, för att motverka fördomar.
– En interaktiv lek som vi kallar ”empatileken”. Leken går ut på att sätta sig in i andra personers verklighet.
– Godistillverkning! Tillsammans med våra aktivitetsledare får barnen lära sig att tillverka eget godis. Detta event kommer bli en del av arbetet Kort om Samhället utför inför julfesten ”Jalla jalla en Jul för alla”. Julfesten riktar sig till behövande med fokus på utsatta barn, och förra året deltog 1 000 personer. Tanken bakom bakningen är att barnen ska, som komplement till att lära sig om hemlöshet, få möjligheten att hjälpa till. Godiset som tillverkas kommer att serveras under själva julfesten 2017. Barnen får också möjlighet att äta/ta med sig en del av godiset.

Dagen blir både lärorik, och fylld av roliga aktiviteter!

Pris: GRATIS!
Ålder: 10+
Plats: Cool Minds, Stadiongatan 40b
Anmälan: Maila info@kortomsamhallet.se
Tid: 2 separata tillfällen. Tisdag 31/10 kl 14-17 eller Torsdag 2/11 kl 14-17.

Eventet hålls av Kort om Samhället med stöd av Malmö Stad.

Kommentera