Fem vinster med volontärarbete

 

Det finns många vinster med ideellt engagemang – för samhället, för den som blir hjälpt av volontärernas insatser och för volontären själv. Här har vi listat några effekter och aspekter, både väntade och oväntade, som vi tycker är extra relevanta:

 

1. Ett bättre liv för utsatta människor

Volontärarbete är en möjlighet att under organiserade former se till att den som behöver hjälp eller stöd får det. Genom sina insatser påverkar volontärer dagligen människors liv i en positiv riktning. Viktigt att komma ihåg, är att varje insats räknas och utgör en del av en större, gemensam rörelse mot ett bättre samhälle för alla. Samtidigt kan enskilda projekt ses som mål i sig själva. Den som exempelvis är med och organiserar ett soppkök hjälper utsatta människor att få varm mat i magen, och visar samtidigt att allas rätt till ett tryggt liv är en viktig fråga.

 

2. Ett bättre samhälle

Ideellt engagemang är värdefullt för samhället. Det finns många frågor och aktiviteter som inte har en självklar plats på en fri marknad, ofta för att den ekonomiska profiten inte är tillräckligt stor och kan omsättas i exempelvis löner. Istället är det intresse, etiska övertygelser, sympati och engagemang som fungerar som drivkrafter. Ett tydligt exempel hittas inom idrotten, där det ideella engagemanget ofta är avgörande för verksamheten, särskilt när utövarna är barn. Inte så ekonomiskt lönsamt med barn som springer efter en boll, eller hur? Men otroligt viktigt på andra plan. Detsamma gäller medlemsstyrda organisationer utan vinstintresse, som verkar för ett bättre samhälle i stort och smått, inom fält där den ekonomiska nyttan är liten eller frånvarande. Utan ideellt arbete skulle de här föreningarna och organisationerna inte fungera, och det är inte svårt att argumentera för att världen skulle bli en både tristare och sämre plats för många om de ideella föreningarna inte fanns.

 

3. Bot mot ensamhet

Den som engagerar sig ideellt blir utan omsvep en del av ett community och får nya bekantskaper och vänner. Att arbeta med andra i ett sammanhang där alla styrs av personliga övertygelser, är en speciell situation som öppnar upp för stark gemenskap och värdefulla relationer. I en tid där den självupplevda ensamheten är utbredd, är möjligheterna till gemenskap dessutom av stor betydelse.(1)

 

4. Ett meningsfullare liv

Med det ideella arbetet kommer en starkare känsla av meningsfullhet, vilket tycks hänga ihop med värdet i att utföra handlingar som gör gott för andra. Särskilt tydliga är effekterna när det ideella arbetet utgör ett återkommande inslag i vardagslivet. En faktor som bidrar till känslan av meningsfullhet, är att det ideella engagemanget styrs av inre faktorer, som intresse och etiska övertygelser. Att göra något som från början känns viktigt och meningsfullt spiller över och påverkar helhetskänslan inför livet och vardagen.(2)

 

5. Positiva effekter på hälsan

Utöver de uppenbara, yttre positiva effekterna av volontärarbete, finns det också en mängd hälsofördelar, både fysiska och psykiska, för den som arbetar som volontär. Kontinuerligt, ideellt engagemang har visat sig sänka stressnivåer och verka mot depression. Volontärarbete kan också ge ett bättre immunförsvar, en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ökad livslängd. Effekterna är särskilt tydliga hos pensionärer.(2)(3)(4)

 
Det finns många föreningar och organisationer som behöver engagerade volontärer, och det finns många sätt att engagera sig på, i enskilda projekt eller över lång tid, eller kanske bara en dag då och då när extra hjälp behövs. Allra viktigast är att välja något man själv brinner för och tycker är både roligt och viktigt.

 

Om oss

Kort om Samhället är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att skapa ett mer jämlikt, rättvist och humant samhälle. Just nu arbetar vi med vår årliga julfest, Jalla Jalla en Jul för Alla, där den som är intresserad av medmänsklighet och känner starkt för Malmös hemlösa, utsatta och ensamma är extra välkommen att engagera sig ideellt. Den som dessutom tycker om att planera och leda arbetet och kan investera en del av sin tid från nu och fram till julafton, skulle kunna göra stor nytta i vår styrgrupp. Ett extra plus är ett intresse för julmat, att planera julklappar, arbeta med säkerhetslösningar eller att planera underhållning. Låter det som något för dig? Anmäl ditt intresse i formuläret här under!

 

Planera en julfest för Malmös hemlösa, ensamma och utsatta med oss

 


 

Referenser:

(1). Brülde, Bengt och Fors, Filip. 2015. Den svenska ensamheten: om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande. I Bergström, Annika, Johansson, Bengt, Oscarsson, Henrik och Oskarson, Maria (red.). Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM-institutet, 47-61.

(2) United Health Group and the Optum Institute. 2013. Doing Good is Good for You: 2013 Health and Volunteering Study. (https://www.unitedhealthgroup.com/content/dam/UHG/PDF/2013/UNH-Health-Volunteering-Study.pdf)

(3) Corliss, Julie. 2016. The many ways volunteering is good for your heart. Harvard Health Publishing, 3 juni. (https://www.health.harvard.edu/blog/many-ways-volunteering-good-heart-201606039726)

(4) Watson, Stephanie. 2013. Volunteering may be good for body and mind. Harvard Health Publishing, 26 juni. (https://www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-mind-201306266428)

Kommentera