Hemlöshet och engagemang

 

I Malmö lever 1752 människor i hemlöshet, 1070 av dem är barn. Det är 1.5 procent av alla barn i Malmö. Och ett antal som har ökat drastiskt de senaste åren.

Som hemlös räknas den människa som har löst sitt boende på väldigt kort sikt eller inte alls. De kortsiktiga boendelösningarna är ofta ordnade av kommunen och kan exempelvis vara lägenheter som hyrs på dygnsbasis eller tillfälliga boende på hotell. Den som saknar hem men inte har varit i kontakt med någon offentlig verksamhet om sin situation, syns inte i statistiken.

Den typ av hemlösheten som har ökat mest kallas strukturell hemlöshet och innebär att de individuella, ekonomiska resurser som behövs för att ta sig in på bostadsmarknaden saknas. Den sociala hemlösheten – där missbruk och/eller psykisk ohälsa finns med i bilden – ligger på en stadig nivå. Den ökar alltså inte, men minskar inte heller. Av alla som lever i hemlöshet i Malmö, har 1029 ingen annan känd problematik. Deras problem är hemlösheten i sig.

Att det behövs fler bostäder är heller ingen hemlighet. De senaste tio åren har det byggts ungefär 1500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen har ökat med 5000 per år. Först nyligen har byggtakten ökat så mycket att den matchar befolkningsökningen. Samtidigt är inte tillgängliga bostäder per automatik en lösning på hemlösheten. Många hyresvärdar tillåter inte hyresgäster som har försörjningsstöd, vilket är fallet för 848 av de hemlösa.

 

Gemensamt engagemang

Vi tycker att alla människor har rätt till ett eget och långvarigt boende. Det är en grundsten i en trygg vardag och går inte att bortse från eller förhandla bort. En osäker boendesituation påverkar hela vardagen negativt. Att lösa hemlösheten är ett komplext och stort arbete, där staden och de styrande politikerna har avgörande roller. Som invånare kan man hjälpa till på olika sätt, till exempel genom att arbeta för att erbjuda andra typer av trygga sammanhang och hållpunkter för den som är hemlös. Genom sitt engagemang verkar man dessutom opinionsbildande. Politikerna väljs av oss, de ska representera våra samlade värderingar och politiska ståndpunkter. Därför är det viktigt att vi som invånare i Malmö visar vad vi vill och tror på, dels genom att rösta, dels genom att engagera oss i vår stad och frågor vi tycker är värdefulla. Vi på Kort om Samhället tror också att majoriteten av alla människor, oavsett partipolitisk tillhörighet, tycker att hemlöshet är negativt. Framför allt för människorna som lever i den, men också för staden och samhället i stort. Därför engagerar vi oss.

 

Jalla jalla en Jul för alla!

Att arbetet med att lösa hemlösheten är stort, innebär inte att inget kan göras längs vägen – tvärtom. Varje insats som underlättar vardagen och tillvaron för den som är hemlös är värdefull. Vi arbetar för det genom olika projekt, och ett av dem är Jalla jalla en jul för alla!. Det är en julfest som välkomnar Malmös hemlösa, utsatta och ensamma att fira julafton med gemenskap och allt som hör julen till. 2017 kom över 1000 gäster, och vi tror att det kommer lika många i år. Arbetet med julfesten sker ideellt och är beroende av insatserna från volontärer, bidragsgivare och sponsorer. Moriska Paviljongen lånar ut sina lokaler, och flera andra företag hjälper till genom att sponsra med pengar, mat och julklappar. Många privatpersoner bidrar ekonomiskt och med julklappar, och många väljer också att delta som volontärer. En del av volontärerna är med i styrgruppen som planerar och fixar inför julfesten, många gör punktinsatser innan julfesten och många är med och arbetar ideellt under julfesten, till exempel med att servera och ordna med julbordet, dela ut julklappar, anordna aktiviteter och se till att alla gäster mår bra. Det är alltså insatserna från många människor som tillsammans möjliggör Jalla jalla en Jul för alla! och visar på vilken kraft ett gemensamt engagemang kan ha.

 

Vad händer nu?

Styrgruppen arbetar hårt med alla förberedelser, företag och privatpersoner skänker julklappar och pengar och många har redan anmält sig som volontärer till julfesten. Arbetet är alltså i gång och engagemanget stort för att lägga grunden för ännu en lyckad julfest, men det är fortfarande mycket kvar att göra innan julafton.

Du kan hjälpa till genom att anmäla dig som volontär till julfesten, swisha ett bidrag, skänka julklappar eller helt enkelt hjälpa oss att sprida ordet om vad Jalla jalla en jul för Alla! är. Allt engagemang är värdefullt och till stor nytta.

 
 

 
 

*Kartläggningen görs av Malmö i oktober varje år. Siffrorna som presenteras här är från oktober 2017. Den som har ett andrahandskontrakt, är EU-migrant, bor i kommunens övergångs- och genomgångslägenheter eller är nyanländ med boende enligt bosättningslagen ingår inte i kartläggningen.

Kommentera