Föreläsningar

Vi föreläser och driver workshops om en rad olika ämnen. Vissa är framförallt anpassade till skolklasser, medan andra är anpassade till en mer allmän publik. Mer information och bokning via mail på info@kortomsamhallet.se.

 


FÖRELÄSARE
Marielle Sterner  |  Mirelle Wallgren   |   Alex Sturesson |    Joel Tilly
1 Mirelle1 Alex 1507980_625825850816304_190878521_n

 


VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Jämlikhet och HBTQ-frågor (Marielle & Mirelle)

Psykisk ohälsa och ADD (Joel)

Psykisk ohälsa och psykologi (Marielle & Alex)

Psykologin bakom samhällsfrågor; klimatkrisen, rasism,
sexism och/eller klassklyftor (Marielle & Alex)

Entreprenörskap (Joel)

Hemlöshet, EU-migranter och/eller flyktingkrisen (Marielle & Mirelle)